ترانه هایی که هیچ وقت از سیم گیتارم نمی افته

تو همش سعی می کنی بگی از ما بهتری

ولی چون خوب می دونی به گرد پام نمی رسی

سر من داد می زنی همش به من دروغ می گی

هی به فکر پولی و يه روده راس نداری

 

نه دل داری نه فک داری

هی به من گير ميدی همش فکر خودتی

 

از زندگيم برو بيرون دس از سرم بردار راحتم بزار

از زندگيم برو بيرون دس از سرم بردار راحتم بزار

 

تو همش سعی می کنی بگی از ما بهتری

ولی چون خوب می دونی به گرد پام نمی رسی

سر من داد می زنی همش به من دروغ می گی

هی به فکر پولی و يه روده راس نداری

 

نه دل داری نه فک داری

هی به من گير ميدی همش فکر خودتی

 

از زندگيم برو بيرون دس از سرم بردار راحتم بزار

از زندگيم برو بيرون دس از سرم بردار راحتم بزار

 

از زندگيم برو بيرون دس از سرم بردار راحتم بزار

از زندگيم برو بيرون دس از سرم بردار راحتم بزار

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آبان 1386ساعت 6:52 بعد از ظهر  توسط آرش  | 

خیال

اون که یه وقتی تنها کَسم بود

تنها پناه دل بی کَسم بود

تنهام گذاشت و رفت از کنارم

از درد دوریش من بی قرارم

خیال می کردم پیشم می مونه

ترانه عشق واسم می خونه

خیال می کردم یه هم زبونه

نمی دونستم نا مهربونه

 

با این که رفته اما هنوزم از داغ عشقش دارم می سوزم

فکر و خیالش همش باهامه هر جا که میرم جلو چشامه

دلم می خواد تا دوام بیارم رو درد دوریش مرحم بزارم

اما نمیشه راهی ندارم نمی تونم من طافت بیارم

نمی تونم من طاقت بیارم

 

اون که یه وقتی تنها کَسم بود

تنها پناه دل بی کَسم بود

تنهام گذاشت و رفت از کنارم

از درد دوریش من بی قرارم

خیال می کردم پیشم می مونه

ترانه عشق واسم می خونه

خیال می کردم یه هم زبونه

نمی دونستم نا مهربونه

 

با این که رفته اما هنوزم از داغ عشقش دارم می سوزم

فکر و خیالش همش باهامه هر جا که میرم جلو چشامه

دلم می خواد تا دوام بیارم رو درد دوریش مرحم بزارم

اما نمیشه راهی ندارم نمی تونم من طافت بیارم

نمی تونم من طاقت بیارم

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 9:23 بعد از ظهر  توسط آرش  |